7. Salut i espai urbà

En aquesta línia estratègica es vol reduir l’exposició de la ciutadania als efectes en la salut que projecte el canvi climàtic i, de retruc, augmentar la resiliència de la ciutadania. Per tal d’acomplir amb aquest objectiu, aquesta línia inclou un total de 2 accions focalitzades en, per una banda, avaluar l’existència i/o la vigència dels plans i protocols d’actuació, alerta i prevenció dels fenòmens extrems projectats a la comarca i, per l’altra, promoure accions bioclimàtiques en l’edificació pública i privada i la infraestructura d’àmbit urbà.