Indicadors

Meteorològiques

Sequeres prolongades

El nombre de dies consecutius sense precipitació cada cop és més elevat. Aquest element és un indicador clar del risc existent de la disponibilitat d’aigua.