5. Turisme i paisatge

Aquesta línia estratègica té per objectiu dotar al sector turístic de nou coneixement sobre els efectes del canvi climàtic a la comarca així com d’instruments tècnics i econòmics que afavoreixin la resiliència del sector i n’incrementin les pràctiques sostenibles. Per tal d’acomplir amb aquest objectiu, aquesta línia inclou un total de 3 accions focalitzades en la diagnosi dels àmbits i sectors turístics més vulnerables als efectes del canvi climàtic (tant pel que fa al perfil dels elements geogràfics com infraestructurals).