Indicadors


Meteorològiques

Episodis extrems amb precipitacions extremes

Els pronòstics sobre els episodis de precipitacions extremes indicaven una tendència a l’alça malgrat un cop analitzades les dades no es podia constatar el pronòstic. Si es prenen les dades únicament dels episodis extremadament abundant (més de 100mm diaris) si que mostra una tendència a que la quantitat acumulada de precipitació cada cop és major. Aquest fet és indicador del risc d’inundacions al que està exposada la comarca de l’Alt Empordà.