Participa

Com pots col·laborar en l'adaptació al canvi climàtic a la comarca i participar en el projecte?

Des del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, i concretament l’Àrea de Medi Ambient, sempre hem treballat de forma compromesa amb el medi ambient. Ara, més que mai, és una lluita urgent i necessària que calen moltes forces. És una qüestió de responsabilitat, de les institucions i del conjunt de la ciutadania. Per això us animem a participar i col·laborar del projecte de seguiment de l’adaptació al canvi climàtic de la comarca.

“Si vols anar ràpid, vés tu sol; si vols arribar lluny, vés acompanyat” (Proverbi africà)

Envia'ns fotografies d'impactes observats (inundacions, incendis, plagues, sequeres), d'accions dutes a terme per tu per adaptar-te i de qualsevol aspectes i esdeveniment que evidencia el canvi climàtic (floracions prematures, migracions fora de temporada, canvis en el paisatge, plagues, termòmetres de carrer amb altes tempertaures, etc.)

Registres des de fa temps alguna dada vinculada al canvi climàtic? Dades climàtiques de temperatura, precipitació, temperatura de l'aigua, etc.?

Tens algun registre amb observacions fetes vinculades a la fauna i la flora? Migracions, plagues, floracions, etc.?

Qualsevol dada que pugui evidenciar el canvi climàtic ens interessa recollir-la i fer-ne un seguiment.

Què fas tu per adaptar-te al canvi climàtic? A casa, a la feina, en com et mous, etc. Explica'ns iniciatives pròpies, que duguis a terme a casa o en l'entorn laboral, o idees i propostes d'accions que podríem incorporar, difondre, incentivar, fomentar, etc. per l'adaptació de la comarca al canvi climàtic.

Consulta en el mapa les aportacions enviades

Quines accions puc dur a terme en el meu dia dia a dia per col·laborar en l'adaptació al canvi climàtic?

La lluita contra el canvi climàtic és una responsabilitat de tota la ciutadania. En el dia a dia hi ha un munt d'accions que podem dur a terme per adaptar el territori i les societats als impactes i efectes que el canvi climàtic està produïnt i fer-nos menys vulnerables. Aquí algunes idees per col·laborar.