Pronòstic

Meteorològiques

Tardor incertesa. No es preveuen canvis de tendència clar