Indicadors

Meteorològiques

Episodis de sequera

La sequera també pot mesurar-se tenint en compte els mesos de l’any en que la precipitació és inferior al doble de la temperatura mitjana mensual. Amb aquest punt de vista, els episodis de sequera segueixen presentant una tendència a l’alça, el que incrementa el risc de la disponibilitat d’aigua, major risc d’incendi, etc.