Segueix

Seguiment accions

El Pla proposa un total de 29 accions d’adaptació d’acord amb el grau de vulnerabilitat i resiliència identificat per a cadascun dels sistemes naturals i sectors econòmics de la comarca. Per tal de controlar i garantir el compliment dels objectius definits en el Pla, així com l'execució de les accions, cal dur a terme un seguiment. En aquest apartat podràs conèixer quines són les línies estratègiques que més s’estan treballant, anar seguint com avança l'execució de les accions i en quina fase i percentatge d’execució, es troben.