Pronòstic

Meteorològiques

Increment de la probabilitat de nits tropicals

Les nits tropicals corresponen als dies en que la temperatura mínima és superior als 20ºC. Aquestes tendeixen a augmentar a tot Catalunya. Pel període 1950-2018 s’ha calculat que a l’Alt Empordà l’augment és de 1,1 dia/decenni.

D’altra banda, el percentatge de nits càlides és d’un 2%/decenni més a l’Alt Empordà. Amb aquestes dades i indicadors climàtics del Meteocat es confirmen els pronòstics del PACC.

Amb dades concretes de l’estació meteorològica de Cabanes es pot observar la clara tendència a l’alça de les nits tropicals i per tant dels dies en que la temperatura no és inferior 20ºC. El 2018 es va produir el màxim assolit en els darrers 25 anys en que va haver-hi més de 20 dies en que la temperatura mínima al llarg de tot el dia no va baixar els 20º.