Pronòstic

Meteorològiques

Augment dels dies d’estiu

El dies d’estiu corresponen als dies en un any on la temperatura màxima és superior als 25ºC. Al llarg dels darrers 27 anys, a l’estació meteorològica de Cabanes, punt cèntric de la comarca, cada vegada s’hi ha enregistrat un major nombre de dies a l’any en que la temperatura supera els 25º. La tendència, tal i com es pronosticava, és clarament a l’alça.

Pel període 1950-2018 s’ha calculat per tot Catalunya aquesta mateixa dada, la qual reafirma la informació enregistrada a l’estació de Cabanes. La mitjana és d’un augment de 6 dies més al decenni.