Pronòstic

Aigua

Augment de la temperatura de l'aigua del mar (en els primers 50 metres de fondària)

Tal i com es pronosticava en el PACC, la temperatura de l’aigua del mar té una tendència clara a augmentar. En els darrers 20 anys ha augmentat mig grau.