Coneix

Riscos i impactes del canvi climàtic

El Pla d'Adaptació del Canvi climàtic inclou un seguit de projeccions climàtiques i realitza un anàlisi de riscos i impactes que es preveuen pel futur imminent de la comarca. Aquí podràs consultar les dades que han de poder permetre fer un seguiment i valoració de la seva correcta projecció així com demostrar-ne la seva constatació.

Visualitza com afectarà en el paisatge el canvi climàtic

Impactants imatges dels diferents efectes i impactes (incendis, plagues, sequeres, inundacions, etc.) que patirà la comarca.

Pronòstics climàtics

Quins són els pronòstics climàtics previstos al PACC pel 2050? S'estan complint? Consulta les diferents dades recopilades i analitzades que s’han usat per comprovar-ne i constatar-ne el seu compliment en l'actualitat.


Indicadors d'avaluació

En el PACC es defineixen els principals indicadors que permeten valorar el risc, la vulnerabilitat i la resiliència de la comarca enfront els impactes observats del canvi climàtic. El seu seguiment permetrà valorar l'afectació a la comarca així com avaluar si les accions dutes a terme estan complint els objectius pels quals s’han executat.

En quina situación estem actualment? Els indicadors ens alerten dels principals impactes? Quins són els principals riscos als que estem exposats i en quina magnitud?

Consum energètic

Biodiversitat

  • Canvis de patró en els moviments d'espècies

  • Canvis fenològics

  • Canvis en el patró de distribució d'espècies exòtiques

Agricultura


A continuació trobaràs els enllaços que et permetran consultar la totalitat del Pla d'adaptació al canvi climàtic de la comarca. En ell s'hi descriuen els impactes del canvi climàtic i s'hi estableixen propostes d'accions, tipificades en diferents línies estratègiques de treball, per a adaptar els diferents sectors de la comarca als canvis futurs.

- Pla d’adaptació al canvi climàtic de l’Alt Empordà: II DIAGNOSI (9.5 MB)

- Pla d’adaptació al canvi climàtic de l’Alt Empordà: III IMPACTES (6,7 MB)

- Pla d’adaptació al canvi climàtic de l’Alt Empordà: IV ACCIONS (0,7 MB)

- Pla d’adaptació al canvi climàtic de l’Alt Empordà: IV SEGUIMENT(2,3 MB)