Indicadors

Meteorològiques

Onades de calor

La gràfica mostra el nombre de dies a l’any amb temperatura superior a 35ºC. S’observa com anterior al 2003 gairebé no hi havia cap dia amb temperatures superiors a 35º i a partir d’aleshores és habitual aquestes temperatures i cada cop són més els dies amb temperatures extremes. El que les onades de calor són cada cop més freqüents.

Aquest és un indicador que ens permet valorar, juntament amb altres, l’augment del risc d’incendis, així com identificar increments extrems de la temperatura els quals tindran repercussió en diferent àmbits (turisme, salut, gestió de l’aigua, etc.) i per tant tenir-ho en compte per prendre mesures que ens permetin adaptar a aquestes altes i freqüents temperatures.