4. Agricultura i patrimoni rural

La quarta línia estratègia del pla té per objectiu incidir en el comportament de les varietats agrícoles presents i potencials davant dels efectes del canvi climàtic i de la mà de la implantació de bones pràctiques agrícoles. Per tal d’acomplir amb aquest objectiu, aquesta línia inclou un total de 4 accions focalitzades en, per una banda, potenciar les construccions de pedra seca i avaluar la resiliència de les varietats de conreu actuals així com la potencialitat de les varietats futures davant dels efectes del canvi climàtic i, per l’altra, reduir la distància entre el productor i el consumidor de la mà d’una millora en la gestió dels recursos naturals i de la venda directa.