Indicador

Meteorològiques

Variació del nivell del mar

El nivell del mar mostra una tendència a l’augment, concretament d’uns 10 cm en els últims 30 anys. La seva afectació en l’erosió del litoral, en els seus sistemes naturals i infraestructures, encara ara és lleugerament perceptible, però seguint amb la tendència que presenta la dada, el risc va en augment.