Indicador

Meteorològiques

Variació del cabal dels rius

El cabal del riu Muga, al llarg dels darrers 10 anys, ha estat molt variable però presenta una clara tendència a la disminució del cabal. Es calcula una reducció d’1 m3/s menys que fa 10 anys. Aquest fet ens constata que la disponibilitat de l’aigua és un risc a l’alça, ja que cada cop serà menor la quantitat d’aigua i per tant el risc de sequeres és cada cop major.