Indicador

Forestal

Superfície neta de bosc

L’indicador que ens permet identificar i senyalar un augment del risc d’incendi és la superfície forestal i, concretament, la superfície neta i per tant aquella on es fan plans de gestió, neteges dels sotabosc, etc. Aquesta superfície forestal neta ha disminuït en els últims 20 anys el que fa que en cas d’un incendi, la propagació i afectació del territori sigui major.