Pronòstic

Meteorològiques

Reducció de la pluviometria els mesos d'estiu

El mateix pronòstic que la primavera es preveu per l’altra més càlid de l’any, l’estiu. I com bé s’observa a la gràfica, es confirma el pronòstic que la precipitació mitjana en els mesos d’estiu tendeix a una menor quantitat d’aigua recollida.