Indicador

Forestal

Producció anual de fusta

La producció de fusta és un altre indicador que ens permet pronosticar un augment del risc d’incendi ja que indica una menor extracció i neteja dels boscos. En els darrers 20 anys ha minvat de forma considerable.