Indicador

Agricultura

Producció agrícola anual

La producció agrícola ha patit un lleuger augment en els últims anys malgrat aquest ha de ser un indicador de com el canvi climàtic, i els seus canvis de temperatura i precipitació, afecten en la productivitat dels cultius. D’altra banda, alguns d’ells ja s’han anat adaptant a les noves condicions.