Indicadors

Consum energètic


Pics de demanda elèctrica

No s’han obtingut, pel moment, dades comarcals de la demanda elèctrica. Tot i així, l’evolució de la demanada diària, al llarg de l’any, a l’Estat permet fer un seguiment i control dels períodes amb major demanada elèctrica, canvis en els patrons de comportament, a partir de la comparació amb altres anys, i determinar si la demanda és cada cop superior.