Pronòstic

Meteorològiques

Lleugera disminució de la precipitació mitjana anual

La precipitació recollida en els darrers poc més de 20 anys, a l’estació de Cabanes, presenta una tendència clara a la disminució. En aquest període, malgrat la irregularitat cada cop més accentuada, s’ha recollit molta menys quantitat d’aigua. La precipitació mitjana anual és uns 200mm menys que fa 20 anys.