Pronòstic

Meteorològiques

Lleu disminució de la humitat

Tal i com es pronosticava, la humitat a la comarca, malgrat presentar oscil·lacions i variabilitat, és cada cop menor.