Indicador

Forestal

Intensificació i regularitat dels incendis

El nombre d’incendis succeïts fins el moment no ens permet demostrar que cada cop hi ha més episodis d’incendis, ja que aquests, en nombre, han anat a la baixa. Tot i així, hi ha hagut alguns incendis que en superfície han estat molt devastadors i afecten a una gran extensió de terreny. Pel que han estat més intensos.