Pronòstic

Meteorològiques

Increment de la longitud màxima de la ratxa seca

La ratxa seca correspon al període de temps sense precipitació. Es calcula pel nombre de dies seguits en que no plou i pel cas de l’Alt Empordà, i concretament amb dades de l’estació meteorològica de Cabanes, la tendència va cap a ratxes seques més prolongades, en que cada cop hi ha més dies seguits sense pluja. Malgrat el màxim va produir-se el 2001, amb 40 dies seguits sense precipitacions, en els darrers 20 anys es mostra una tendència suau a l’alça de la longitud màxima de les ratxes seques.

Des del Meteocat es calcula un agument de 0,4 dies/decenni.