Indicador

Residus

Generació de residus

En el PACC s’avalua el risc d’un augment de la generació dels residus. La gràfica anterior ens indica que de moment, en els darrers 20 anys, aquesta s’ha mantingut pràcticament constant. I és que les campanyes pel reciclatge, reducció, reutilització i reparació dels residus va en augment i per tant ha de tenir un reflex en les dades.