Pronòstic

Meteorològiques

Disminució dels mesos molt ventosos

Amb les gràfiques anteriors ja s’ha constatat la disminució de la velocitat del vent, així com l’augment del mesos a l’any amb poc vent. Pel que és evident, doncs, que els mesos molt ventosos presenten una tendència a la baixa.