Pronòstic

Meteorològiques

Disminució dels dies freds

Els dies freds corresponen als dies amb una temperatura màxima per sota de 5ºC. Tenen una tendència a disminuir arreu de Catalunya però només presenten una significació estadística, segons METEOCAT, a 17 sèries, entre elles la de Figueres-Cabanes, tot i que és de les menys importants amb una disminució de 0,3 dies/decenni menys de dies freds a l’any.