Pronòstic

Meteorològiques

Disminució de la velocitat del vent

Observatori de Portbou

Observatori de Cabanes

Es constata, amb les dades recollides en els darrers 15 anys a Cabanes, una disminució de la velocitat mitjana anual del vent. Fins i tot en l’observatori de Portbou, situat més al nord i al litoral, amb una sèrie igual de llarga, i amb velocitats mitjanes anuals més elevades, també s’observa i es confirma una disminució de la velocitat del vent.