Pronòtic

Meteorològiques

Disminució de la precipitació a la primavera

Per contra, al llarg de la primavera, es constata una disminució de la precipitació.