Indicador

Consum energètic

Consum energètic

Afortunadament es percep una lleugera davallada del consum energètic a partir del 2007. I és que s’han dut a terme un elevat nombre d’accions de mitigació contra el canvi climàtic mitjançant la redacció i execució dels PAES. Tot i així és una davallada molt suau que cal seguir treballant per augmentar la seva tendència a la baixa i aconseguir menors consums energètics.