Indicador

Biodiversitat

Canvis fenològics observats

Un dels efectes més evidents del canvi climàtic en la fauna són les alteracions en el cicle de vida. Esdeveniments importants en la vida dels animals, com ara la reproducció, la posta d’ous, la migració i la letargia, estan modificant el seu calendari com a conseqüència de l’augment de les temperatures. El cicle biològic d’un gran nombre d’espècies s’està modificant de forma significativa i el canvi climàtic sembla ser-ne la causa principal. Les respostes fenològiques al canvi climàtic difereixen molt entre les espècies, cosa que pot provocar una dessincronització en determinades interaccions clau entre elles. A més a més, aquests desajustos poden comportar també alteracions considerables en l’estructura de les comunitats d’alta muntanya.

Entre els principals canvis que s’han documentat, hi trobem l’avançament de la data d’arribada al continent europeu a la primavera (s’ha observat en més de 100 espècies), l’endarreriment de la partença a la tardor, i en general, els canvis en els patrons migratoris, especialment intensos en les aus de mitja distància. L’avançament de la data d’arribada a Europa s’ha relacionat amb un augment de les temperatures hivernals a l’Àfrica subsahariana, lloc on hivernen la majoria d’aquestes espècies. D’altra banda, l’endarreriment de la partença a la tardor sembla estar relacionat amb les elevades temperatures registrades als llocs d’arribada. En particular, s’ha estimat que l’avançament mitjà de la data d’arribada ha estat del voltant de 0,16 dies per any des del 1959. Determinades espècies presenten un valor màxim de fins a 0,27 dies per any.