Pronòstic

Meteorològiques

Augment de l'amplitud tèrmica anual

La diferència de temperatura entre les hores més càlides i les més fredes presenta una tendència a l’alça. Aquest fet s’explica per la clara tendència a l’augment de les temperatures màximes i una tendència a mantenir-se de les temperatures mínimes, el que fa que la diferencia entre els valors mínims i màxim sigui cada vegada més gran i per tant el pronòstic d’un augment de l’amplitud tèrmica es constat.