Pronòstic

Meteorològiques

Augment de la temperatura mínima

La temperatura mínima al llarg dels anys pateix diverses alteracions però la tendència és a mantenir-se, amb una lleugera tendència a la baixa, gairebé inapreciable, en el cas de l’estació meteorològica de Cabanes, la qual rep encara molta influència de de la brisa marina la qual suavitza les temperatures. Aquest pronòstic no es compleix en cap de les estacions meteorològiques de l’Alt Empordà. En totes elles presenta una tendència molt suau a la baixa.