Pronòstic

Meteorològiques

Augment de la temperatura màxima

Es constata un augment considerable de la temperatura màxima a la comarca amb el pas dels anys. Concretament més de 2 °C en els últims 20 anys.