Pronòstic

Meteorològiques

Augment de la freqüència dels mesos poc ventosos

Els mesos poc ventosos, tal i com es pronosticava, es confirma que augmenten. Són cada cop menys els mesos molt ventosos.