Indicador

Meteorològiques

Alteració de la morfologia litoral

La morfologia litoral ha anat canviant al llarg dels anys en diferents sectors de la costa de l’Alt Empordà. Especialment a les zones de costa baixa, platges sorrenques. Els principals motius d’aquests canvis són dos: la instal·lació d’infraestructures a la línia de costa (ports, espigons, etc.) que altera la dinàmica litoral i en conseqüència la distribució dels materials i de les sorres en tota la seva longitud, i la disminució de les descàrregues de sedimentaris que porten els rius.